***ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – ชุดที่ 1***

***ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – ชุดที่ 1*** วรรณคดีวิจักษ์ บทที่ 1 โคลงพระราชพงศาวดาร บทที่ 2 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา และสามัคคีเสวก บทที่ 3 ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทที่ 4 บทละครเรื่องสามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก บทที่ 5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง บทที่ 6 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทที่ 7 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า วิวิธภาษา บทที่ 1 พูดดีมีเสน่ห์ บทที่ 2 ออมไว้ใส่ถุงแดง บทที่ 3 เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข บทที่ 4 ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง บทที่ 5 บันทึกท่องโลก บทที่ 6 เย็นศิระเพราะพระบริบาร บทที่… Continue reading ***ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – ชุดที่ 1***

ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – วิวิธภาษา – บทที่ 8 รื่นเริงเพลงรำวง

ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – วิวิธภาษา – บทที่ 8 รื่นเริงเพลงรำวง Download PDF File

ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – วิวิธภาษา – บทที่ 7 พรที่สัมฤทธิ์

ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – วิวิธภาษา – บทที่ 7 พรที่สัมฤทธิ์ Download PDF File

ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – วิวิธภาษา – บทที่ 6 เย็นศิระเพราะพระบริบาร

ข้อสอบ ม.2 – วิชาภาษาไทย (วรรณคดีวิจักณ์ วิวิธภาษา) – วิวิธภาษา – บทที่ 6 เย็นศิระเพราะพระบริบาร Download PDF File